Skip to main content Skip to footer

Rødtangen ruiner

Arkeologisk vandring på Rødtangen

Mer enn 500 år før faraoene i Egypt bygget sine første pyramider, gravla steinalderfolket på Rødtangen sine avdøde i enkle steingraver. De er cirka 5 500 år gamle og Norges eldste kjente byggverk som fortsatt finnes.

På Rødtangen har det siden de første arkeologiske utredelsene blitt gjort mange nye oppsiktsvekkende arkeologiske funn fra steinalderen, bronsealderen og middelalderen.

Kulturmiljøet på Rødtangen er unikt i nasjonal sammenheng og det eneste stedet i landet hvor denne typen kulturminner er bevart. Det er registrert flere steinalderboplasser langs strandlinjen, som for 5 500 år siden gikk 35 meter høyere enn i dag.