Skip to main content Skip to footer

Eiendommens historie

– et sted med lang tradisjon

Helt fra 1900-tallet har Holmsbu vært et sted med yrende badeliv og rekreasjon. Her kan du se hvordan resorten har utviklet seg gjennom årene.

2003

Åpning av Holmsbu Hotel og Spa

Estatia utviklet Holmsbu Hotel og Spa og Choice driftet.

Alle de 69 sjøbodene, villaene og leilighetene ble solgt til privatpersoner med en avtale om tilbakeleie i perioden august –mai. I juni, juli og august benyttet seksjonseierne selv sjøbodene, villaene og leilighetene.

Hotelleierne og Choice forsøkte i en årrekke å reforhandle avtalene med seksjonseierne, da det viste seg at tilbakeleieavtalene var for gode for seksjonseierne og for dårlige for Choice.

Dette lyktes de ikke med, og i 2019 valgte de gamle eierne å melde oppbud. 

2020

Dagens eier kjøper eiendommen

Sommeren 2020 kjøpte Cato Haugen konkursboet.

Konkursboet bestod av båthavn, parkeringsplasser, sandstrand, gangbrygger, vann og avløpsanlegg, en murvilla og hotellbygningen på 4.000 kvm. Det fulgte ingen hotellrom, leiligheter, sjøboder eller villaer med konkursboet, og ny eier har ingen rettighet til å disponere eller leie ut disse eiendommene.

Les mer om Cato Haugen

2020–2021

Opprydding og strukturering

Ny eier og seksjonseiere inngår avtaler i forhold til rettigheter og forpliktelser når det gjelder infrastruktur, eiendomsgrenser, re-seksjonering, båtplasser med mer.  

2021–2022

Nytt konsept

Uten utleiemuligheter av overnatting utarbeides et helt nytt konsept.

Parallelt vil ny eier og nytt vertskap fortsette den gradvise investeringen i eiendommen med målsetting om å kunne tilby et attraktivt og lønnsomt tjenestekonsept med dagturisme og møteplasser. (Båtplasser, svømmebasseng, trening, mat osv)

Fra tidligere leilighetseiere er det kjøpt tilbake noen leiligheter som må pusses opp og kommer fortløpende for salg.

Videre jobbes det med utvikling bestående av fire ulike trinn.

Les mer om vår framtid