Skip to main content Skip to footer

Holmsbu Kunstmuseum

Henrik Sørensens samlinger

Holmsbu Kunstmuseum er et kunstmuseum reist av professor Sven Oluf Sørensen, sønn av kunstmaleren Henrik Sørensen.

Bygningen er utformet av arkitekt Bjart Mohr og åpnet for publikum i 1973. Bygningen, som ligger i lia ovenfor Støa i Holmsbu, rommer en representativ samling av Sørensens kunst, dessuten verker av blant andre Oluf Wold-Torne og Thorvald Erichsen.

Bygningen er fredet som et eksempel på fremragende nyere norsk arkitektur, og er nærmere beskrevet i artikkelen om Bjart Mohr.